Unique Visitors / day: 33, Page views: 198, Domain Registrar: ONLINENIC, INC. , IP: 103.254.12.176

SEO Meta tags

Meta title: PQCONS.VN

IP & DNS Report

SL Host Class TTL Type PRI Target IP
1 pqland.com IN 3599 A 103.254.12.176
2 pqland.com IN 3599 NS ns2.digistardns.com
3 pqland.com IN 3599 NS ns1.digistardns.com
4 pqland.com IN 3599 MX 10 mail.pqland.com

SEO Keywords (Single)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Address 22 1.10 % No
Completed 22 1.10 % No
Job 22 1.10 % No
Clients 22 1.10 % No
description 22 1.10 % No
detail 17 0.85 % No
works 15 0.75 % No
Lenovo 14 0.70 % No
Nhà 12 0.60 % No
Bình 11 0.55 % No
Office 10 0.50 % No
chọn 10 0.50 % No
Fit 10 0.50 % No
Vietnam 10 0.50 % No
Phát 9 0.45 % No
Ho 9 0.45 % No
Company 9 0.45 % No
Diệm 8 0.40 % No
District 8 0.40 % No
HCMC 8 0.40 % No

SEO Keywords (Two Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Job description 22 1.10 % No
See detail 17 0.85 % No
works See 12 0.60 % No
chọn 22072016 10 0.50 % No
Bình chọn 10 0.50 % No
Fit out 9 0.45 % No
out works 9 0.45 % No
description Fit 9 0.45 % No
Phát Diệm 8 0.40 % No
Nhà Thờ 8 0.40 % No
Vietnam Completed 7 0.35 % No
Ho Tram 6 0.30 % No
Ha Noi 5 0.25 % No
Office Clients 5 0.25 % No
See Detail 5 0.25 % No
LTD Address 5 0.25 % No
1 HCMC 5 0.25 % No
Street District 4 0.20 % No
HCMC Completed 4 0.20 % No
Ltd Address 4 0.20 % No

SEO Keywords (Three Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Bình chọn 22072016 10 0.50 % No
description Fit out 9 0.45 % No
Fit out works 9 0.45 % No
Job description Fit 9 0.45 % No
out works See 9 0.45 % No
works See detail 8 0.40 % No
Clients Lenovo Singapore 4 0.20 % No
Office Clients Lenovo 4 0.20 % No
works See Detail 4 0.20 % No
Lenovo Singapore PTE 4 0.20 % No
1 HCMC Completed 4 0.20 % No
Job description FitOut 4 0.20 % No
Singapore PTE LTD 4 0.20 % No
Lenovo PC HK 4 0.20 % No
PC HK LTD 4 0.20 % No
PTE LTD Lenovo 4 0.20 % No
LTD Lenovo PC 4 0.20 % No
Mẹ Mân Côi 3 0.15 % No
Ho Chi Minh 3 0.15 % No
Ðức Mẹ Mân 3 0.15 % No

SEO Keywords (Four Word)

Keyword Occurrence Density Possible Spam
Fit out works See 9 0.45 % No
description Fit out works 9 0.45 % No
Job description Fit out 9 0.45 % No
out works See detail 7 0.35 % No
Lenovo PC HK LTD 4 0.20 % No
LTD Lenovo PC HK 4 0.20 % No
PTE LTD Lenovo PC 4 0.20 % No
Office Clients Lenovo Singapore 4 0.20 % No
Lenovo Singapore PTE LTD 4 0.20 % No
Clients Lenovo Singapore PTE 4 0.20 % No
Singapore PTE LTD Lenovo 4 0.20 % No
Nhà Thờ Ðức Mẹ 3 0.15 % No
Mipec Riverside Twin Apartments 3 0.15 % No
Thờ Ðức Mẹ Mân 3 0.15 % No
Ho Chi Minh City 3 0.15 % No
Street District 1 HCMC 3 0.15 % No
Nhà Thờ Đá Phát 3 0.15 % No
Joint Stock Company Address 3 0.15 % No
Ðức Mẹ Mân Côi 3 0.15 % No
Phá Nhà Thờ Đá 3 0.15 % No

Images

# Image src Alt tag
1 http://pqland.com/wp-content/uploads/2014/10/COVER.jpg
2 http://pqland.com/wp-content/plugins/social-media-icons-widget/icons/medium/facebook.jpg Facebook
3 http://pqland.com/wp-content/plugins/social-media-icons-widget/icons/medium/googleplus.jpg Google+
4 http://pqland.com/wp-content/plugins/social-media-icons-widget/icons/medium/twitter.jpg Twitter
5 http://pqland.com/wp-content/plugins/social-media-icons-widget/icons/medium/youtube.jpg YouTube
6 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/315-1600x1070.jpg 3
7 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/216.jpg 2
8 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/313.jpg 3
9 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/214.jpg 2
10 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/213.jpg 2
11 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/315-310x420.jpg 3
12 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/216-310x420.jpg 2
13 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/313-310x420.jpg 3
14 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/214-310x420.jpg 2
15 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/213-310x420.jpg 2
16 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/18-310x420.jpg 1
17 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/17-310x420.jpg 1
18 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/16-310x420.jpg 1
19 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/29-310x420.jpg 2
20 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/28-310x420.jpg 2
21 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/27-310x420.jpg 2
22 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/34-310x420.jpg 3
23 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/18-310x420.jpg 1
24 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/1-310x420.jpg 1
25 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/213-310x420.jpg 2
26 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/21-310x420.jpg 2
27 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/214-310x420.jpg 2
28 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/unnamed-file-310x420.jpg `
29 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/313-310x420.jpg 3
30 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/43-310x420.jpg 4
31 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/216-310x420.jpg 2
32 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/07/34-310x420.jpg 3
33 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/12/TUẤN-NGUYỄN-310x420.jpg tuan-nguyen
34 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/11/NHÀ-THỜ-PHÁT-DIỆM-310x420.jpg nha-tho-phat-diem
35 http://pqland.com/wp-content/uploads/2016/11/NHÀ-THỜ-PHÁT-DIỆM-310x420.jpg nha-tho-phat-diem
36 http://sstatic1.histats.com/0.gif?2784441&101 counter create hit

Java Scripts files

# Script src Library
1 http://code.jquery.com/jquery-1.9.0.js jquery
2 http://code.jquery.com/jquery-migrate-1.2.1.js jquery
3 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/jquery-1.8.3.min.js jquery
4 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/jquery.jcarousel.min.js jquery.jcarousel.min.js
5 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/jcarousel.responsive.js jcarousel.responsive.js
6 http://pqland.com/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.1 jquery.js?ver=1.11.1
7 http://pqland.com/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=1.2.1 jquery
8 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/jquery.imgpreload.min.js?ver=1.4 jquery.imgpreload.min.js?ver=1.4
9 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/jquery.fitvids.min.js?ver=1.0 jquery.fitvids.min.js?ver=1.0
10 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/snapshot.min.js?ver=1.3 snapshot.min.js?ver=1.3
11 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/snapshot-home.min.js?ver=1.3 snapshot
12 http://pqland.com/wp-content/themes/snapshot/js/plusone.min.js?ver=1.3 plusone.min.js?ver=1.3
13 http://pqland.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/jquery.form.min.js?ver=3.51.0-2014.06.20 jquery.form.min.js?ver=3.51.0
14 http://pqland.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=4.0.1 scripts.js?ver=4.0.1
15 http://pqland.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.0.13 comment

HTTP response headers data

url HTTP://pqland.com/ content type text/html; charset=UTF-8
http code 200 header size 459
request size 136 filetime -1
ssl verify result 0 redirect count 0
total time 2.974867 namelookup time 0.509297
connect time 0.778552 pretransfer time 0.778587
size upload 0 size download 48662
speed download 16357 speed upload 0
download content length -1 upload content length -1
starttransfer time 2.391742 redirect time 0
redirect url primary ip 103.254.12.176
certinfo primary port 80
local ip 80.77.127.201 local port 50253

Internal links in pqland.com

 • http://pqland.com
 • http://pqland.com/
 • http://pqland.com/category/projects/
 • http://pqland.com/scope-of-business/
 • http://pqland.com/category/news/
 • http://pqland.com/contact/
 • http://pqland.com/holm-residence-project-2016/
 • http://pqland.com/somerset-block-b-renovation-project-comprising-of-59-apartments/
 • http://pqland.com/lenovo-hcmc-office/
 • http://pqland.com/mipec-riverside-twin-apartments/
 • http://pqland.com/lenovo-hanoi-office/
 • http://pqland.com/ho-tram-golf-clubhouse/
 • http://pqland.com/laguna-lang-co-resort/
 • http://pqland.com/infiniti-showroom-back-office/
 • http://pqland.com/microsoft-office-fit-out/
 • http://pqland.com/adb-bank-office-2015/
 • http://pqland.com/rmit-hanoi-refurnishment/
 • http://pqland.com/alacarte-sam-son/
 • http://pqland.com/dragon-capital-office/
 • http://pqland.com/pullman-vung-tau/
 • http://pqland.com/the-habitat-binh-duong/
 • http://pqland.com/le-meridient-hotel/
 • http://pqland.com/thach-thuc-cua-nha-tho-duc-ba-truoc-cuoc-dai-tu/
 • http://pqland.com/phan-tich-gia-tri-nghe-thuat-va-su-giao-thoa-van-hoa-trong-nha-tho-duc-me-man-coi-va-phuong-dinh-phat-diem/
 • http://pqland.com/kham-pha-nha-tho-da-phat-diem/

External links in pqland.com

 • https://www.facebook.com/pqland.pql/
 • https://plus.google.com/u/0/
 • https://twitter.com/phoanhvn
 • https://www.youtube.com/channel/UCPHSBA8YsOihnuh8Pc9pbCQ
 • http://www.histats.com
 • http://digistar.vn

HTML Headings (H1)

HTML Headings (H2)

 1. Holm Residence Project 2016
 2. Somerset Block B Renovation project, comprising of 59 Apartments
 3. Lenovo HCMC Office
 4. Mipec Riverside Twin Apartments
 5. Lenovo Hanoi Office
 6. Ho Tram Golf Clubhouse
 7. Laguna Lang Co Resort
 8. Infiniti Showroom & Back office
 9. Microsoft Office Fit-Out
 10. ADB Bank Office 2015
 11. RMIT Hanoi Refurnishment
 12. Alacarte Sam Son
 13. Ho Tram Golf Clubhouse
 14. Dragon Capital Office
 15. Lenovo Hanoi Office
 16. Pullman Vung Tau
 17. Mipec Riverside Twin Apartments
 18. The Habitat Binh Duong
 19. Lenovo HCMC Office
 20. Le Meridient Hotel
 21. Somerset Block B Renovation project, comprising of 59 Apartments
 22. Alacarte Sam Son
 23. Thách Thức Của Nhà Thờ Đức Bà Trước Cuộc Đại Tu
 24. Phân Tích Giá Trị Nghệ Thuật Và Sự Giao Thoa Văn Hóa Trong Nhà Thờ Ðức Mẹ Mân Côi Và Phương Ðình Phát Diệm
 25. Khám Phá Nhà Thờ Đá Phát Diệm
 26. News
 27. Categories

HTML Headings (H3)

 1. PROJECTS
 2. SCOPE OF BUSINESS
 3. TOPLIKED
 4. NEWS

HTML Headings (H4)

HTML Headings (H5)

HTML Headings (H6)

Keywords

Pqland.com IP, Pqland.com coupons, Pqland.com promo codes, Pqland.com 2016, Pqland.com hosting, Pqland.com country, Pqland.com words, Pqland.com images, Pqland.com javascripts, Pqland.com registrar, Pqland.com metas, Pqland.com domain, Pqland.com page views, Pqland.com visitors number, Pqland.com ranking,

Mistakes

Spelling mistakes at internet search for pqland.com.

www.qland.com, www.poqland.com, www.oqland.com, www.poqland.com, www.oqland.com, www.p qland.com, www. qland.com, www.p-qland.com, www.-qland.com, www.p.qland.com, www..qland.com, www.pland.com, www.pq land.com, www.p land.com, www.pqwland.com, www.pwland.com, www.pq.land.com, www.p.land.com, www.pq-land.com, www.p-land.com, www.pq1land.com, www.p1land.com, www.pq2land.com, www.p2land.com, www.pq3land.com, www.p3land.com, www.pqand.com, www.pql?and.com, www.pq?and.com, www.pql:and.com, www.pq:and.com, www.pqliand.com, www.pqiand.com, www.pql,and.com, www.pq,and.com, www.pql and.com, www.pq and.com, www.pqloand.com, www.pqoand.com, www.pqland.com, www.pqand.com, www.pqlnd.com, www.pqlaend.com, www.pqlend.com, www.pqlarnd.com, www.pqlrnd.com, www.pqlafnd.com, www.pqlfnd.com, www.pqlavnd.com, www.pqlvnd.com, www.pqlaxnd.com, www.pqlxnd.com, www.pqlad.com, www.pqlanbd.com, www.pqlabd.com, www.pqlangd.com, www.pqlagd.com, www.pqlanhd.com, www.pqlahd.com, www.pqlanjd.com, www.pqlajd.com, www.pqlanmd.com, www.pqlamd.com, www.pqlan d.com, www.pqla d.com, www.pqlan.com, www.pqlandq.com, www.pqlanq.com, www.pqlandy.com, www.pqlany.com, www.pqlanda.com, www.pqlana.com, www.pqlands.com, www.pqlans.com, www.pqlandc.com, www.pqlanc.com, www.pqlandg.com, www.pqlang.com, www.pqland .com, www.pqlan .com, www.pqlandv.com, www.pqlanv.com, www.pqland.comb, www.pqland.cob, www.pqland.comh, www.pqland.coh, www.pqland.comh, www.pqland.coh, www.pqland.come, www.pqland.coe, www.pqland.comi, www.pqland.coi, www.pqland.com., www.pqland.co., www.pqland.com , www.pqland.co , www.pqland.co8m, www.pqland.c8m, www.pqland.co7m, www.pqland.c7m, www.pqland.colim, www.pqland.clim, www.pqland.coopm, www.pqland.copm, www.pqland.co9m, www.pqland.c9m, www.pqland.co0m, www.pqland.c0m, www.pqland.com, www.pqland.cm, www.pqland.csom, www.pqland.som, www.pqland.ceom, www.pqland.eom, www.pqland.crom, www.pqland.rom, www.pqland.ctom, www.pqland.tom, www.pqland.cbom, www.pqland.bom, www.pqland.cfeom, www.pqland.feom,

TLD Extension Mistakes

pqland.com, pqland.ru, pqland.net, pqland.org, pqland.de, pqland.jp, pqland.uk, pqland.br, pqland.pl, pqland.in, pqland.it, pqland.fr, pqland.au, pqland.info, pqland.nl, pqland.ir, pqland.cn, pqland.es, pqland.cz, pqland.ua, pqland.ca, pqland.kr, pqland.eu, pqland.biz, pqland.za, pqland.gr, pqland.co, pqland.ro, pqland.se, pqland.tw, pqland.vn, pqland.mx, pqland.tr, pqland.ch, pqland.hu, pqland.at, pqland.be, pqland.tv, pqland.dk, pqland.me, pqland.ar, pqland.sk, pqland.us, pqland.no, pqland.fi, pqland.id, pqland.xyz, pqland.cl, pqland.by, pqland.nz, pqland.ie, pqland.il, pqland.pt, pqland.kz, pqland.my, pqland.lt, pqland.io, pqland.hk, pqland.cc, pqland.sg, pqland.edu, pqland.pk, pqland.su, pqland.рф, pqland.bg, pqland.th, pqland.top, pqland.lv, pqland.hr, pqland.pe, pqland.rs, pqland.club, pqland.ae, pqland.si, pqland.az, pqland.ph, pqland.pro, pqland.ng, pqland.tk, pqland.ee, pqland.mobi, pqland.asia, pqland.ws, pqland.ve, pqland.pw, pqland.sa, pqland.gov, pqland.cat, pqland.nu, pqland.ma, pqland.lk, pqland.ge, pqland.tech, pqland.online, pqland.uz, pqland.is, pqland.fm, pqland.lu, pqland.am, pqland.bd, pqland.to, pqland.ke, pqland.name, pqland.uy, pqland.ec, pqland.ba, pqland.ml, pqland.site, pqland.do, pqland.website, pqland.mn, pqland.mk, pqland.ga, pqland.link, pqland.tn, pqland.md, pqland.travel, pqland.space, pqland.cf, pqland.pics, pqland.eg, pqland.im, pqland.bz, pqland.la, pqland.py, pqland.al, pqland.gt, pqland.np, pqland.tz, pqland.kg, pqland.cr, pqland.coop, pqland.today, pqland.qa, pqland.dz, pqland.tokyo, pqland.ly, pqland.bo, pqland.cy, pqland.news, pqland.li, pqland.ug, pqland.jobs, pqland.vc, pqland.click, pqland.pa, pqland.guru, pqland.sv, pqland.aero, pqland.work, pqland.gq, pqland.ag, pqland.jo, pqland.rocks, pqland.ps, pqland.kw, pqland.om, pqland.ninja, pqland.af, pqland.media, pqland.so, pqland.win, pqland.life, pqland.st, pqland.cm, pqland.mu, pqland.ovh, pqland.lb, pqland.tj, pqland.gh, pqland.ni, pqland.re, pqland.download, pqland.gg, pqland.kh, pqland.cu, pqland.ci, pqland.mt, pqland.ac, pqland.center, pqland.bh, pqland.hn, pqland.london, pqland.mo, pqland.tips, pqland.ms, pqland.press, pqland.agency, pqland.ai, pqland.sh, pqland.zw, pqland.rw, pqland.digital, pqland.one, pqland.sn, pqland.science, pqland.sy, pqland.red, pqland.nyc, pqland.sd, pqland.tt, pqland.moe, pqland.world, pqland.iq, pqland.zone, pqland.mg, pqland.academy, pqland.mm, pqland.eus, pqland.gs, pqland.global, pqland.int, pqland.sc, pqland.company, pqland.cx, pqland.video, pqland.as, pqland.ad, pqland.bid, pqland.moscow, pqland.na, pqland.tc, pqland.design, pqland.mz, pqland.wiki, pqland.trade, pqland.bn, pqland.wang, pqland.paris, pqland.solutions, pqland.zm, pqland.city, pqland.social, pqland.bt, pqland.ao, pqland.lol, pqland.expert, pqland.fo, pqland.live, pqland.host, pqland.sx, pqland.marketing, pqland.education, pqland.gl, pqland.bw, pqland.berlin, pqland.blue, pqland.cd, pqland.kim, pqland.land, pqland.directory, pqland.nc, pqland.guide, pqland.mil, pqland.pf, pqland.network, pqland.pm, pqland.bm, pqland.events, pqland.email, pqland.porn, pqland.buzz, pqland.mv, pqland.party, pqland.works, pqland.bike, pqland.gi, pqland.webcam, pqland.gal, pqland.systems, pqland.ht, pqland.report, pqland.et, pqland.pink, pqland.sm, pqland.jm, pqland.review, pqland.tm, pqland.ky, pqland.pg, pqland.pr, pqland.tools, pqland.bf, pqland.je, pqland.tl, pqland.photos, pqland.pub, pqland.tf, pqland.cool, pqland.fj, pqland.reviews, pqland.support, pqland.watch, pqland.yt, pqland.date, pqland.technology, pqland.укр, pqland.mr, pqland.services, pqland.photography, pqland.vg, pqland.community, pqland.gd, pqland.lc, pqland.help, pqland.market, pqland.photo, pqland.codes, pqland.dj, pqland.mc, pqland.gallery, pqland.wtf, pqland.uno, pqland.bio, pqland.black, pqland.bzh, pqland.gratis, pqland.ink, pqland.mw, pqland.audio, pqland.plus, pqland.chat, pqland.domains, pqland.gy, pqland.ooo, pqland.tel, pqland.training, pqland.онлайн, pqland.deals, pqland.taipei, pqland.cash, pqland.gift, pqland.scot, pqland.sr, pqland.camp, pqland.cloud, pqland.house, pqland.vu, pqland.bi, pqland.careers, pqland.team, pqland.istanbul, pqland.museum, pqland.love, pqland.москва, pqland.coffee, pqland.desi, pqland.menu, pqland.money, pqland.software, pqland.cv, pqland.hosting, pqland.wf, pqland.ye, pqland.care, pqland.direct, pqland.international, pqland.run, pqland.бел, pqland.church, pqland.gm, pqland.onl, pqland.ren, pqland.sl, pqland.vision, pqland.bar, pqland.cards, pqland.exchange, pqland.school, pqland.sz, pqland.bank, pqland.boutique, pqland.fit, pqland.kitchen, pqland.kiwi, pqland.ventures, pqland.amsterdam, pqland.bb, pqland.dm, pqland.style, pqland.brussels, pqland.clothing, pqland.dating, pqland.wien, pqland.bs, pqland.business, pqland.casino, pqland.pictures, pqland.ax, pqland.cricket, pqland.energy, pqland.estate, pqland.farm, pqland.gp, pqland.institute, pqland.nagoya, pqland.place,

Social network share